76. Al Insân ayat 1 – 12: Ulasan Beberapa Tafsir al-Quran

Berikut adalah ulasan beberapa tafsir al-Quran Q.S. Al Insan ayat 1 – 12. Silahkan unduh di sini.

Advertisements