Sesungguhnya Banyak Manusia Ingkar – Kandungan Q.S. Al-‘Adiyat

horses

  1. Allah swt bersumpah atas nama kuda yang berlari kencang, yang memercikkan api, yang menyerang di waktu subuh, sehingga menerbangkan debu-debu dan meneyerbu di tengah-tengah musuh,
  2. bahwasanya manusia seringkali ingkar, dengan sadar, sesadar-sadarnya tidak berterima kasih atas nikmat yang mereka dapatkan.
  3. Mereka sangat mencintai harta mereka, daripada berterima kasih kepada yang menganugerahkannya dengan tunduk sujud menyembah-Nya, mengakui keagungan rahmat-Nya.
  4. Mereka merasa bahwa apa yang mereka dapat adalah berkat usahanya sendiri, tidak ada campur tangan dari Tuhan.
  5. Kalau saja mereka tahu, apa yang terjadi ketika mereka dibangkitkan dari alam kubur, dan dikeluarkan apa yang ada di dada mereka, dari semua perbuatan mereka di dunia, tentu mereka tidak akan ingkar.
  6. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka kerjakan di dunia.